نرخ خودرو های مختلف در بازار ایران مورخ سه شنبه۱۳۹۱/۰۸/۳۰

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به گزارش سایت تـــــپـــــلـــــو قیمت فروش خودرو های مختلف در بازار ایران بدین شرح می باشد

 • قیمت مدلهای پژو ۲۰۶ و ۲۰۷i
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • پژو ۲۰۶تیپ۲

  ۱۹,۴۲۴,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶تیپ ۲ – بازار آزاد

  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶تیپ ۳

  -

 • پژو ۲۰۶تیپ ۳ بازار آزاد

  ۳۰,۲۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶تیپ ۵

  ۲۱,۸۵۸,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶تیپ ۵ – بازار آزاد

  ۳۳,۵۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶تیپ ۶ اتوماتیک

  ۲۴,۹۷۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶تیپ ۶ اتوماتیک بازار آزاد

  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقدارV20 با دو ایربگ

  ۱۹,۸۷۸,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقداربازار آزاد V20

  28,000,000

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقدارV8

  24,500,000

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقداربازار آزاد V8

  33,000,000

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقدارV1 با دو ایربگ

  -

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقدارV2 بازار آزاد

  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقدارV9 اتوماتیک

  ۲۶,۳۷۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۶ SD صندوقدارV9 اتوماتیک – بازار آزاد

  ۳۹,۵۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۷iبنزینی دنده دستی

  ۲۴,۱۶۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۷iبنزینی دنده اتوماتیک

  ۲۷,۳۲۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۷iدنده دستی- بازار آزاد

  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 • پژو ۲۰۷iاتوماتیک – بازار آزاد

  ۴۴,۰۰۰,۰۰۰

 • راناTU5

  21,500,000

 • راناTU5 بازار آزاد

  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 • راناEF7

  23,500,000

 • راناEF7 بازار آزاد

  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت سایر مدلهای پژو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • پژو ۴۰۵ GLXبنزینی

  ۱۷,۹۰۶,۰۰۰

 • پژو ۴۰۵دوگانه

  ۱۹,۱۳۶,۰۰۰

 • پژو ۴۰۵TU5 با کیسه هوا و ABS

  -

 • پژو ۴۰۵ SLXTU5

  18,669,000

 • پژو ۴۰۵ SLXدوگانه با ایربگ

  -

 • پژو پارسدوگانه

  ۲۴,۰۹۲,۰۰۰

 • پژو پارسدنده اتوماتیک

  ۲۶,۰۴۴,۰۰۰

 • پژو پارساتوماتیک – بازار آزاد

  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 • پژو پارسسال

  ۲۲,۹۷۰,۰۰۰

 • پژو پارس سالبازار آزاد

  ۲۹,۵۰۰,۰۰۰

 • پژو پارسELX

  27,810,000

 • پژو پارسELX بازار آزاد

  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 • پژو پارسدوگانه سوز معمولی

  ۲۴,۰۹۲,۰۰۰

 • پژو پارسLX با موتور TU5

  23,850,000

 • پژو پارسLX بازار آزاد

  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰

 • روآی سال دوگانه سوزبازار آزاد

  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع سمند
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • سمند SEهمراه با کارت طلایی

  ۱۷,۴۸۰,۰۰۰

 • سمند LXپایه گاز سوز EF7

  21,818,000

 • سمند LXEF7 بنزینی مالتی پلاکس

  ۲۱,۰۹۰,۰۰۰

 • سمند LXسال مالتی پلکس

  ۲۰,۲۳۰,۰۰۰

 • سمند LXسال دوگانه سوز

  ۲۱,۹۱۰,۰۰۰

 • سورن ELXبا موتور EF7 بنزینی

  ۲۵,۶۳۰,۰۰۰

 • سریرسفارشی

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت سایر ماشینهای ایران خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • سوزوکی گراند ویتارا۲۴۰۰ اتومات ساده

  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 • سوزوکی گراند ویتارا۲۴۰۰ اتومات فول

  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

 • سوزوکی گراند ویتاراکلاس ۸ – بازار آزاد

  ۹۳,۰۰۰,۰۰۰

 • سوزوکی گراند ویتاراکلاس ۵- بازار آزاد

  ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

 • سوزوکی کیزاشیCVT نیمه فول

  ۹۵,۹۰۰,۰۰۰

 • سوزوکی کیزاشیدنده دستی نیمه فول

  ۹۲,۹۰۰,۰۰۰

 • سوزوکی کیزاشیCVT بازار آزاد نیمه فول

  ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 • وانت باردودوگانه سوز سپر جدید

  ۱۰,۷۵۰,۰۰۰

 • وانت باردوبنزینی سپر جدید

  ۹,۴۱۰,۰۰۰

 • پیک آپ فوتون تون لنددیزلی

  -

 • پژو ۴۰۷گیربکس اتوماتیک

  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 • تندر L90E1

  18,900,000

 • تندر L90E1 بازار آزاد

  ۲۳,۷۰۰,۰۰۰

 • تندر L90E2

  21,040,000

 • تندر L90E2 فروش آزاد

  ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع پراید
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • پراید ۱۱۱SL

  11,780,000

 • پراید ۱۱۱SL با موتور HP

  12,130,000

 • پراید ۱۱۱SX

  12,180,000

 • پراید ۱۱۱LE کیسه هوا

  ۱۲,۳۷۰,۰۰۰

 • پراید ۱۱۱EX کیسه هوا

  ۱۲,۷۷۰,۰۰۰

 • پراید ۱۳۲SL

  11,660,000

 • پراید ۱۳۲SL با موتور HP

  -

 • پراید ۱۳۲SL پایه گازسوز

  -

 • پراید ۱۳۲SX

  12,300,000

 • پراید ۱۳۲SX با موتور HP

  12,600,000

 • پراید ۱۳۲LE کیسه هوا

  -

 • پراید ۱۳۲EX کیسه هوا

  -

 • پراید ۱۴۱SL

  -

 • پراید ۱۴۱SL ارتقا یافته جدید

  -

 • پراید ۱۴۱SX

  -

 • پراید ۱۴۱SX ارتقا یافته

  -

 • پراید ۱۴۱LE کیسه هوا

  -

 • پراید ۱۴۱EX کیسه هوا

  -

 • پراید ۱۳۱SL

  12,150,000

 • پراید ۱۳۱SX

  11,940,000

 • پراید ۱۳۱SL پایه گازسوز

  -

 • پراید ۱۳۱LE کیسه هوا

  ۱۲,۱۳۰,۰۰۰

 • پراید ۱۳۱EX کیسه هوا

  ۱۲,۵۳۰,۰۰۰

 • قیمت سایر تولیدات سایپا
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • تیبافول SX

  15,430,000

 • تیبابازار آزاد SL

  16,200,000

 • تیبابازار آزاد SX

  18,000,000

 • کیا ریودنده دستی

  ۱۷,۷۵۰,۰۰۰

 • کیا ریوتوقف تولید – بازار آزاد

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 • سیتروئن C5new C5 تیپ دو

  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • زانتیاتولید نمی شود

  ۴۷,۵۰۰,۰۰۰

 • وانت زامیادانژکتوری دوگانه سوز

  ۱۵,۸۰۰,۰۰۰

 • وانت زامیادانژکتوری دوگانه بدون اتاق بار

  ۱۵,۵۵۰,۰۰۰

 • وانت زامیاد Fانژکتوری بنزینی بدون اتاق بار

  ۱۴,۰۵۰,۰۰۰

 • وانت زامیادانژکتوری بنزینی

  ۱۴,۳۰۰,۰۰۰

 • وانت زامیاددیزلی با ترمز ABS

  18,300,000

 • وانت شوکادیزلی بون اتاق بار

  ۱۸,۰۵۰,۰۰۰

 • قیمت مدلهای پارس خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • تندر L90 لوگانE2 فول

  ۲۱,۰۴۰,۰۰۰

 • تندر L90 لوگانE1 CP

  18,110,000

 • تندر L90 لوگانE2 دوگانه سوز لوکس

  ۲۳,۰۴۰,۰۰۰

 • تندر L90E2 فروش آزاد

  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰

 • رنو مگان۱۶۰۰cc گیربکس دستی E2

  35,460,000

 • رنو مگان۱۶۰۰cc E2 بازار آزاد

  ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو مگان۲۰۰۰cc گیربکس دستی

  ۴۰,۳۹۰,۰۰۰

 • رنو مگان۲۰۰۰ دنده ای-بازار آزاد

  ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو مگان۲۰۰۰cc E2 گیربکس اتومات

  ۴۴,۶۶۰,۰۰۰

 • رنو مگان ۲۰۰۰بازار آزاد با آپشن

  ۶۴,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان ماکسیمااتوماتیک مولتی گرانترین رنگ

  ۶۷,۵۰۰,۰۰۰

 • نیسان ماکسیمااتوماتیک- بازار آزاد

  ۸۷,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان قشقاییHigh

  65,760,000

 • نیسان قشقاییMid

  62,220,000

 • نیسان قشقاییبازار آزاد

  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان تیناHigh

  85,000,000

 • نیسان تینابازار آزاد

  ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان تیناMid

  79,350,000

 • نیسان تیناMid بازار آزاد

  ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان مورانواتوماتیک ۳۵۰۰ جدید ۲۰۱۲

  ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان مورانوبازار آزاد- مدل ۲۰۱۲

  ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

 • نیسان پیک آپدو کابین بنزینی airbag

  50,350,000

 • نیسان پیک آپبازار آزاد

  ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع محصولات گروه بهمن
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • مزدا ۳تیپ ۳ هاچ بک جدید

  ۵۸,۸۹۳,۰۰۰

 • مزدا ۳تیپ دو صندوقدار

  ۵۴,۲۲۸,۰۰۰

 • مزدا ۳تیپ ۳ صندوقدار

  ۵۷,۶۶۵,۰۰۰

 • مزدا ۳تیپ ۳ – بازار آزاد

  ۹۳,۰۰۰,۰۰۰

 • مزدا ۲هاچ بک

  ۳۷,۹۰۰,۰۰۰

 • مزدا ۲بازار آزاد

  ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 • سواری بستورن B50اتومات

  -

 • وانت کاپرا۴WD با ایربگ

  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 • وانت کاپرادوکابین

  ۳۳,۵۰۰,۰۰۰

 • وانت کاپرادوکابین بازار آزاد

  ۴۰,۲۰۰,۰۰۰

 • وانت مزدادو کابین کولر دار با ABS

  17,500,000

 • قیمت انواع مدلهای هیوندای-آسان موتور
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • هیوندای i201600cc اتوماتیک فول

  ۴۲,۳۰۰,۰۰۰

 • هیوندای i20بازار آزاد

  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای i302000cc اتوماتیک فول

  ۵۱,۹۶۵,۰۰۰

 • هیوندای i30بازار آزاد

  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای ix55 وراکروز۳۸۰۰cc اتوماتیک

  ۱۰۱,۸۰۰,۰۰۰

 • هیوندای ix55 وراکروز۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای سانتافهبازار آزاد ۲۰۱۲

  ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای سانتافه۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای توسان ix352400cc اتومات

  ۷۶,۷۰۰,۰۰۰

 • هیوندای توسان ix352013 بازار آزاد

  ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

 • جنسیس کوپه۳۸۰۰ شش سیلندر

  ۶۸,۶۰۰,۰۰۰

 • جنسیس کوپه۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 • جنسیس سدان۳۸۰۰ شش سیلندر

  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

 • جنسیس سدان۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای سوناتاYF

  78,720,000

 • هیوندای سوناتا۲۰۱۲ بازار آزاد

  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

 • هیوندای سوناتا۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

 • ون H1هفت نفره

  ۶۰,۲۰۰,۰۰۰

 • سنتنیالبازار آزاد

  ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

 • آزرا – گرانجورشش سیلندر ۶ دنده اتومات

  ۹۴,۳۰۰,۰۰۰

 • آزرا – گرانجور۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع مدلهای کیا – اطلس خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • کیا اپتیما۲۳۵۹cc

  80,050,000

 • کیا اپتیمابازار آزاد

  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 • کیا سورنتو۳۵۰۰ شش سیلندر

  ۸۵,۷۳۸,۰۰۰

 • کیا سورنتوبازار آزاد

  ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 • کیا سورنتو۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

 • کیا اسپورتیج۲۴۰۰ سی سی اتومات

  ۷۴,۴۰۲,۰۰۰

 • کیا اسپورتیجبازار آزاد

  ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 • کیا اسپورتیج۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

 • موهاوی۴۶۰۰ هشت سیلندر

  ۹۸,۲۵۰,۰۰۰

 • موهاویبازار آزاد

  ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

 • پیکانتو۱۲۰۰cc اتوماتیک

  ۳۷,۹۰۰,۰۰۰

 • پیکانتوبازار آزاد

  ۵۲,۰۰۰,۰۰۰

 • سراتو۲۰۰۰cc

  54,885,000

 • سراتو۲۰۰۰cc بازار آزاد

  ۹۴,۰۰۰,۰۰۰

 • سراتو۱۶۰۰cc

  46,250,000

 • سراتو۱۶۰۰ بازار آزاد

  ۷۶,۰۰۰,۰۰۰

 • سراتو کوپ۲۰۰۰cc

  51,163,000

 • سراتو کوپ۲۰۰۰cc بازار آزاد

  ۹۷,۰۰۰,۰۰۰

 • سراتو کوپ۱۶۰۰cc

  48,176,000

 • سراتو کوپ۱۶۰۰ بازار آزاد

  ۸۲,۰۰۰,۰۰۰

 • کارنزتیپ ۴ اتومات

  ۴۶,۹۰۴,۰۰۰

 • کادنزاتیپ ۱ اتومات

  ۸۸,۰۷۲,۰۰۰

 • کادنزا۲۰۱۳ بازار آزاد

  ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع مدلهای تویوتا و لکسس – ایرتویا
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • تویوتا یاریسصندوقدار تیپ c

  -

 • تویوتا یاریسصندوقدار-بازار آزاد

  ۶۷,۰۰۰,۰۰۰

 • تویوتا یاریسهاچ بک

  -

 • تویوتا یاریسهاچ بک اتاق جدید-بازار آزاد

  ۶۸,۵۰۰,۰۰۰

 • تویوتا کرولاXLI اتوماتیک

  ۸۷,۹۰۰,۰۰۰

 • تویوتا کرولاXLI بازار آزاد

  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰

 • تویوتا کمری۲۰۱۲ اتومات GLX

  119,900,000

 • تویوتا پرادو۲۷۰۰cc 2Door

  159,500,000

 • تویوتا پرادو۴۰۰۰cc TX-L

  187,900,000

 • روفور RAV42400cc

  136,900,000

 • FJ کروزر۴۰۰۰cc

  175,900,000

 • فورچونر۴۰۰۰cc

  149,900,000

 • فورچونربازار آزاد

  ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 • تویوتا لندکروزر۴۰۰۰cc S.SPL

  237,900,000

 • تویوتا لندکروزرGXR بازار آزاد

  ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 • تویوتا اریونگرند ۳۴۵۶cc

  147,900,000

 • تویوتا آریون۲۰۱۳ SE بازار آزاد

  ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

 • تویوتا آریون۲۰۱۳ گرند-بازار آزاد

  ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

 • هایلوکس۲۷۰۰cc دوکابین دو دیفرانسیل

  ۹۹,۹۰۰,۰۰۰

 • هایلوکسشاسی کوتاه-بازار آزاد

  ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 • ون هایس۲۷۰۰cc

  86,500,000

 • ون پریویا۲۴۰۰cc

  92,500,000

 • لکسس (لکسوس)is300 2013

  199,900,000

 • لکسس (لکسوس)ES 350 2013

  259,900,000

 • لکسس (لکسوس)RX350 2013

  299,000,000

 • لکسس (لکسوس)LS460

  399,900,000

 • قیمت خودروهای چینی
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • چریویانا

  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVM530 سدان

  ۲۸,۳۲۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVM530 بازار آزاد

  ۳۱,۵۰۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVMX33 شاسی بلند

  ۴۱,۶۴۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVMX33 بازار آزاد

  ۴۷,۵۰۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVM315 هاچ بک

  ۲۲,۶۸۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVM315 بازار آزاد

  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVMسه سیلندر

  ۱۲,۳۹۰,۰۰۰

 • ام وی ام MVMچهارسیلندر

  ۱۳,۶۸۵,۰۰۰

 • ام وی ام MVMاتومات

  ۱۳,۶۷۴,۰۰۰

 • لیفان۵۲۰i

  18,170,000

 • لیفان۵۲۰i بازار آزاد

  ۱۹,۵۰۰,۰۰۰

 • لیفان ۶۲۰موتور ۱۶۰۰-توقف تولید

  ۲۴,۱۶۵,۰۰۰

 • لیفان ۶۲۰۱۶۰۰ بازار آزاد

  ۲۸,۰۰۵,۰۰۰

 • لیفان ۶۲۰با موتور ۱۸۰۰

  ۳۷,۲۰۰,۰۰۰

 • لیفان ۶۲۰۱۸۰۰ بازار آزاد

  ۴۱,۰۰۰,۰۰۰

 • لیفان X60شاسی بلند

  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 • جیلیEC7

  38,700,000

 • جیلیEC7 بازار آزاد

  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 • جیلیEC7 هاچ بک-بازار آزاد

  ۵۶,۰۵۰۰,۰۰۰

 • لوبو۱۱۰۰cc

  12,050,000

 • گریت وال ولیکس C30دنده دستی-لاکچری

  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C30CVT لاکچری

  ۳۱,۴۶۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C30دنده دستی-لاکچری-بازار آزاد

  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C30CVT لاکچری-بازار آزاد

  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C305 دنده دستی-الیت

  ۲۸,۲۰۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C30دنده اتومات CVT -الیت

  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C30الیت دنده ای-بازار آزاد

  ۳۶,۰۰۰,۰۰۰

 • گریت وال ولیکس C30الیت اتومات-بازار آزاد

  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • JAC توجوی J301300cc هاچ بک

  ۲۷,۶۰۰,۰۰۰

 • JAC توجوی J301300cc صندوقدار

  ۲۸,۸۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع بی ام و BMW – پرشیا خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • BMW 320iاستپ ترونیک

  ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW 320iکانورتیبل استپ ترونیک

  ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW 335iکانورتیبل استپ ترونیک

  ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW 523iهشت دنده

  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW 750Liهشت سیلندر

  ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW X3شش سیلندر فول

  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW X63.5 لیتری

  ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW X65 لیتری

  ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 • BMW Z4sDrive 23i

  340,000,000

 • BMW Z4sDrive 35i

  380,000,000

 • BMW 630کابریولت

  ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 • مرسدس بنز – ستاره ایران
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • C200CGI Blue Efficiency

  180,000,000

 • C2002013

  240,000,000

 • C350CGI Blue Efficiency

  250,000,000

 • B180اتومات

  ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • CLS 350Blue Efficiency

  480,000,000

 • CLS 500Blue Efficiency

  550,000,000

 • S 350شش سیلندر تیپ ترونیک

  ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 • S 500هشت سیلندر تیپ ترونیک

  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • E300هفت دنده تیپ ترونیک

  ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 • E350سدان

  ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 • E350کوپه

  ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 • E350کابریولت

  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • E200سدان

  ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 • E200کابریولت

  ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • SL 350شش سیلندر تیپ ترونیک

  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 • SL 500هشت سیلندر تیپ ترونیک

  ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 • GLK 350 4MATICهفت دنده تیپ ترونیک

  ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت محصولات رنو – نگین خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • رنو لتیتیود ۳۵۰۰ccPrivilege فول

  ۸۸,۵۰۰,۰۰۰

 • رنو لتیتیود ۳۵۰۰ccبازار آزاد

  ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو کولیوس ۲۵۰۰cc4WD تیپ ۳

  ۷۳,۵۰۰,۰۰۰

 • رنو کولیوس ۲۵۰۰cc4WD تیپ ۳-بازار آزاد

  ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو کولیوس ۲۵۰۰cc4WD اتاق جدید

  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 • اسکالا ۲۰۰۰ccفول اتوماتیک – تحویل ۶۰ روزه

  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰

 • اسکالا ۲۰۰۰ccاتومات-بازار آزاد

  ۹۳,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو لاگونا کوپه ۳۵۰۰ccاتوماتیک(۴ Control)

  89,900,000

 • رنو لاگونا کوپه ۳۵۰۰cc4CONTROL بازار آزاد

  ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو لاگونا کوپه ۳۵۰۰ccاتوماتیک

  ۸۸,۹۰۰,۰۰۰

 • رنو لاگونا کوپه ۳۵۰۰ccاتوماتیک-بازار آزاد

  ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو فلوئنسE2 بازار آزاد

  ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

 • رنو فلوئنسE4 بازار آزاد

  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت مدلهای پروتون – زاگرس خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • پروتون GEN2اتوماتیک

  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پروتون GEN2دنده دستی

  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت انواع سانگ یانگ – رامک خودرو
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • سانگ یانگ کایرونبازار آزاد

  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

 • سانگ یانگ رکستونبازار آزاد

  ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • سانگ یانگ اکتیونبازار آزاد

  ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

 • چیرمنCW700

  130,000,000

 • قیمت پورشه – معین موتورز
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • پورشه باکستر Boxter6 سیلندر فول

  ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه کایمن Cayman Sشش سیلندر

  ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه ۹۱۱ کاررا Sکابریولت

  ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه پانامرا Panameraشش سیلندر اتومات

  ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه پانامرا Panamera 4Sتوربو

  ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه کاین Cayenneشش سیلندر تیپ ترونیک

  ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه کاین Cayenne Sهشت سیلندر تیپ ترونیک

  ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 • پورشه کاین Cayenne Turboهشت سیلندر تیپ ترونیک

  ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • قیمت مازراتی- آرتاتاک موتور
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • کواتروپورتهتیپ ترونیک

  ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

 • کواتروپورته GTSتیپ ترونیک

  ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 • گرن توریزمو Sتیپ ترونیک

  ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 • گرن کابریوتیپ ترونیک

  -

 • قیمت سایر خودروهای وارداتی
 • مدل خودرومشخصات

  آخرین قیمت (تومان)

 • ولووXC60

  160,000,000

 • اوپل کورسا۷۴ اسب بخار دنده دستی

  ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

 • اوپل کورسا۸۴ اسب بخار دنده اتومات

  ۴۸,۵۰۰,۰۰۰

 • اوپل کورسااتومات-بازار آزاد

  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 • آلفارومئوMiTo 135 MT

  95,000,000

 • آلفارومئوMiTo 135 AT

  104,000,000

 • آلفارومئوGiulietta 170 MT

  120,000,000

 • آلفارومئوGiulietta 170 AT

  133,000,000

 • ام جی MG550 شوالیه تیپ S

  879,500,000

 • MG6Magnet Deluxe

  83,000,000

 • میتسوبیشی ASX4سیلندر-گیربکس CVT

  79,500,000

 • میتسوبیشی ASXبازار آزاد

  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 • بنز اسمارت فورتودنده اتوماتیک

  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 • فیات سی یناتوقف تولید

  ۱۷,۲۰۰,۰۰۰

 • پروتونGEN2 اتومات

  ۲۷,۸۰۰,۰۰۰

 • آئودی TTچهار سیلندر اتومات

  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 • آوانتهدنده اتوماتیک

  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 • ورنادنده اتوماتیک

  توقف تولید

منبع خودروفا

ارسال نظر